Informacja dla kandydatów

Do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku mogą zgłaszać się kandydaci, którzy szczerze i dobrowolnie pragną poświęcić się służbie Bożej w stanie kapłańskim w Diecezji Włocławskiej oraz odpowiadają warunkom stawianym kandydatom do stanu duchownego. 
Na stronie internetowej Wydziału Teologicznego UMK pojawiła się informacja o zasadach rekrutacji na rok akademicki 2018/2019. Należy również zapoznać się z tabelą z zasadami kwalifikacji

 

Kandydaci powinni najpierw zgłosić się osobiście u Księdza Rektora w dniach od 10 do 14 września 2018 roku w godz. 9.00 - 12.00 i złożyć następujące dokumenty:

- elektroniczna rejestracja kandydata, wydrukowana i podpisana (pod adresem)

- podpisane podanie o legitymację UMK z zeskanowanym zdjęciem

- umowa o odpłatności za studia, wydrukowana i podpisana

- podanie do Księdza Rektora o przyjęcie do WSD napisane własnoręcznie

- szczegółowy życiorys napisany własnoręcznie

- świadectwo chrztu

- świadectwo bierzmowania 

- świadectwo moralności od Księdza Proboszcza

- świadectwo moralności od katechety 

- świadectwo nauki religii

- świadectwo ukończenia ostatniej klasy szkoły średniej 

- orzeczenie lekarskie

- świadectwo maturalne (koniecznie oryginał)

- fotografie 4 szt., podpisane na odwrocie 

- ksero dowodu osobistego

- dowód wpłaty wniesionej na konto Uniwersytetu z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia

Warunkiem przyjęcia w poczet Alumnów Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku jest pozytywne złożenie egzaminu w siedzibie Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu znajdującego się przy ul. Gagarina 37


Egzamin wstępny dnia 18 września (wtorek) 2018 r. o godz. 9:00


Zjazd alumnów I roku do Seminarium - 19 września 2018r. w godzinach od 15:00 do 16:00.

Lektury obowiązujące na egzamin:

- podręczniki do nauki religii w szkołach średnich
- M. Rusecki (red.), "Być chrześcijaninem dziś" Teologia dla szkół średnich, Lublin 1992. Cz. I – Wiara chrześcijańska, pkt. B i C (str. 49-265)