Władze kleryckie

Dziekan Ogólny 

Piotr Dąbrowski 

alumn Roku IV

Wikariusz kościoła św. Witalisa 

dk. Piotr Kazubowski

alumn Roku V

Ceremoniarz starszy 

Mateusz Włosiński 

alumn Roku IV

Ceremoniarz młodszy 

Kamil Chabasiński

alumn Roku III

Dziekani 

Rok V - dk. Patryk Laskowski

Rok IV - Piotr Dąbrowski

Rok III - Krzysztof Tomaszewski

Rok II - Adrian Nowicki

Rok I - Michał Banaszewski