Przedświt

„Przedświt” to pismo ewangelizacyjno - powołaniowe alumnów Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Ukazuje się od roku 1918. Obecnie w ciągu roku akademickiego wydawane są trzy numery: na Boże Narodzenie, Wielkanoc i wakacje. Co można znaleźć w "Przedświcie"? To, co siedzi w głowach alumnów. To oni wybierają tematykę numeru i zapełniają go bliskimi sercu treściami. Nie przemawiają nieomylnie, często przedstawiają swoje tylko delikatnie zarysowane pomysły, ale poszukują. Poszukują prawdy, dobra i światła Boga wokół siebie. 
Tak właśnie jest przed świtem, gdy kształty i barwy dopiero zaczynają się pojawiać. Tak właśnie jest w "Przedświcie"...

REDAKCJA "PRZEDŚWITU" 
Redaktor naczelny: - Wiktor Ignaczak 
Redakcja: - Wiktor Ignaczak, Piotr Wolny, Patryk Laskowski, dk. Sebastian Szkop, Adrian Nowicki, Łukasz Kołodziejczak, dk. Sylwester Malczyk, Przemysław Szczepaniak, Damian Kurzawski, Piotr Hutnik, Daniel Włodarczyk, dk. Krzysztof Mętlewicz, Dominik Stempin
Skład, grafika, skład i okładka: - Damian Kurzawski, Maja Neugebauer, Mateusz Brzeziński
Opieka literacka: - ks. Prefekt dr Jacek Bartczak