Aktywność klerycka

W naszej wspólnocie seminaryjnej działają liczne grupy, akcje, koła zainteresowań, do których przynależymy i udzielamy się. Piastujemy różne oficja czyli roczne funkcje. Postaram się, choć w małej części oddać ich esencje. Z ludzi i dla ludzi zostaliśmy powołani, więc chętnie i całym sercem angażujemy się w istnienie owych grup. Wkładamy w ich istnienie całą swoją miłość, którą otrzymujemy od naszego jedynego, prawdziwego Nauczyciela miłości, Jezusa Chrystusa. Od niego uczymy się i czerpiemy miłość, którą następnie "spalamy" w naszym zaangażowaniu w poszczególnych grupach. Czynienie uczynków miłości daje nam satysfakcję, że chociaż w mały sposób możemy dorównać naszemu Mistrzowi, być taki jak on, przecież mamy dorównywać mu w tym wszystkim, co czynimy i w każdym momencie naszego życia iść śladami Jezusa. Dlatego też na tyle ile możemy i potrafimy żyjemy naszymi grupami. 

 

Oficja domowe

 

Dekorator kwiatów                - Robert Gumosiński, Paweł Cieczko

Flagi                                         - Daniel Mańkowski, Wojciech Thiel

Formularz liturgiczny           - Aleksander Szurgot

Fotograf                                   - Piotr Czajkowski

Infirmiarz                                - Robert Patrzykąt

Kawiarnia                                - Michał Tomal

Kolporter książek                   - Łukasz Radecki

Kronikarz                                - Mateusz Michalski 

Ksero                                        - Karol Kropkowski, Robert Patrzykąt 

Kurator auli                             - Przemysław Szczepaniak, Mateusz Michalski

Kurator higieny                       - Daniel Mańkowski 

Kurator kultury                       - Paweł Cieczko 

Kurator kwatery kapłańskiej  Aleksander Szurgot

Kurator refektarza                  -  

Kurator sportu                         - Jacek Wieczorkiewicz, Krystian Rybowicz

Ogrodnik                                   - Mateusz Michalski, Robert Patrzykąt

Oratorium                                 - Filip Tumiński

Organiści                                   Krzysztof Kamiński, Adrian Nowicki, Wojciech Thiel, Jacek Wieczorkiewicz,    

 

Przewodnik po Seminarium  - Przemysław Szczepaniak 

Kierownik Scholi                   - Krzysztof Kamiński 

Sekcja plastyczno-techniczna Robert Gumosiński, Mateusz Michalski, Paweł Cieczko

Strona internetowa WSD     - administrator: Piotr Czajkowski

Towarzystwo Przyjaciół WSD  - Michał Tomal 

Stypendia                                  - Mateusz Michalski

 

Grupy apostolskie

Akcja charytatywna                     - Przemysław Szczepaniak

Dom Pomocy Społecznej              -   

Grupa „Brzezie”                           - Przemysław Szczepaniak 

Grupa „Caritas”                            -   

Grupa „Zapiecek”                         - Piotr Czajkowski 

Koło krwiodawców                        - Robert Patrzykąt 

Redaktor czasopisma „Przedświt    - Michał Tomal 

Szpital Wojewódzki                       - Robert Gumosiński

Świetlica „Caritas”                        - Adrian Nowicki

Schronisko „Caritas”                     Robert Patrzykąt

                                                                                                   

 

Koła naukowe i inne grupy

Krąg biblijny             - Michał Tomal 

Ognisko misyjne        -