Aktywność klerycka

W naszej wspólnocie seminaryjnej działają liczne grupy, akcje, koła zainteresowań, do których przynależymy i udzielamy się. Piastujemy różne oficja czyli roczne funkcje. Postaram się, choć w małej części oddać ich esencje. Z ludzi i dla ludzi zostaliśmy powołani, więc chętnie i całym sercem angażujemy się w istnienie owych grup. Wkładamy w ich istnienie całą swoją miłość, którą otrzymujemy od naszego jedynego, prawdziwego Nauczyciela miłości, Jezusa Chrystusa. Od niego uczymy się i czerpiemy miłość, którą następnie "spalamy" w naszym zaangażowaniu w poszczególnych grupach. Czynienie uczynków miłości daje nam satysfakcję, że chociaż w mały sposób możemy dorównać naszemu Mistrzowi, być taki jak on, przecież mamy dorównywać mu w tym wszystkim, co czynimy i w każdym momencie naszego życia iść śladami Jezusa. Dlatego też na tyle ile możemy i potrafimy żyjemy naszymi grupami. 

 

Oficja domowe

 

Dekorator kwiatów                - Mateusz Staciwa

Formularz liturgiczny           - Mateusz Michalski

Fotograf                                   - Piotr Czajkowski,

Infirmiarz                                - Jacek Brzostowski

Kolporter książek                   - Hubert Kos

Kronikarz                                - Mateusz Michalski 

Ksero                                        - Mateusz Matusiak

Kurator auli                             - Mateusz Matusiak

Kurator higieny                       - Robert Patrzykąt, Mateusz Matusiak 

Kurator kultury                       - Dawid Staszak

 

Kurator sportu                         - Hubert Kos

Ogrodnik                                   - Dawid Staszak

Oratorium                                 - Domnik Czyć

Organiści                                   Jacek Brzostowski, Jacek Wieczorkiewicz, Krzysztof Kamiński, Paweł Jackowski    

Przewodnik po Seminarium  - Dawid Staszak, Paweł Jackowski

Kierownik Scholi                   - Jacek Brzostowski 

Strona internetowa WSD     - administrator: Piotr Czajkowski

Stypendia                                  - Mateusz Michalski, Dominik Czyż

 

Grupy apostolskie

Akcja charytatywna                     -    

Dom Pomocy Społecznej              -  Robert Patrzykąt

Grupa „Brzezie”                           - Wojciech Thiel

Grupa „Caritas”                           -   

Grupa „Zapiecek”                        - Piotr Czajkowski 

Redaktor czasopisma „Przedświt    - Mateusz Michalski

Świetlica „Caritas”                        - Hubert Kos

Schronisko „Caritas”                     Robert Patrzykąt                                                                       

 

Koła naukowe i inne grupy

Krąg biblijny             - Dominik Banasiak

Ognisko misyjne        -   Mateusz Michalski