Męczennicy Seminarium

błogosławiony Alumn Bronisław Kostkowski (1915 - 1942) 

Bronisław Jerzy Kostkowski, syn Marcina Władysława i Marii z domu Wiśniewskiej, urodził się 11 marca 1915 r. w Słupsku na Pomorzu Zachodnim. Ochrzczony został w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego (św. Ottona) w Słupsku, dnia 21 marca 1915 r. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej wstąpił do Gimnazjum Humanistycznego w Bydgoszczy, dokąd przenieśli się jego rodzice wraz z nastaniem niepodległości Polski. Jako uczeń odznaczał się szczególną czcią do Matki Bożej. Był sodalisem mariańskim i prezesem sodalicji w gimnazjum. Świadectwo dojrzałości otrzymał w maju 1936 r. W tymże roku od jesieni rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Był przeciętnie zdolny. Wybijał się jednak ponad ogół alumnów pobożnością, pracowitością, sumiennością w zdobywaniu wiedzy. Był uczynny w obcowaniu z drugimi i gorliwy w każdej chwili życia. W kwietniu 1939 r. przyjął dwa niższe święcenia otrzymał promocję na czwarty kurs.

błogosławiony Alumn Tadeusz Dulny (1914 - 1942)

Tadeusz Dulny urodził się 8 sierpnia 1914 r. w miejscowości Kszczonowice, parafia Ćmielów, na terenie diecezji sandomierskiej. 9 sierpnia 1914 r. został ochrzczony w kościele parafialnym w Ćmielowie. Rodzicami jego byli Jan Dulny i Antonina z domu Gruszka. Posiadał siedmioro rodzeństwa: 5 braci i 2 siostry. Na uformowanie się jego osobowości wywarł duży wpływ klimat domu rodzinnego, bowiem rodzice swoim przykładem i słowem wdrażali dzieci do praktyk religijnych, modlitwy, szacunku wobec drugiego człowieka, ofiarności, pracowitości. W pamięci dzieci utrwalili się oni jako ludzie wielkiej dobroci,ludzie modlitwy i ciężkiej pracy. Kosztem dużych wyrzeczeń całej rodziny, utrzymującej się z pracy na roli, całe rodzeństwo mogło podjąć naukę w różnych szkołach, z czego czworo na uczelniach wyższych.

błogosławiony Ksiądz Henryk Kaczorowski (1888 - 1942) 

Ks. Henryk Kaczorowski urodził się 10 lipca 1888 r., w Bierzwiennej, powiat Koło, jako najstarszy syn Andrzeja i Julii z Wapińskich. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej w Kłodawie rozpoczął naukę w gimnazjum w Kaliszu. Bojkot szkolny przeprowadzony na terenie zaboru rosyjskiego przerwał naukę. Podjął wtedy pracę jako nauczyciel. W 1908 r. wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku i zdobywał tu wykształcenie filozoficzno-teologiczne. Od 1913 r. kontynuował naukę w Akademii Duchownej w Petersburgu. Tam 13 czerwca 1914 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Jana Cieplaka.