Formacja

Formacja ludzka

Fundamentem całej formacji kapłańskiej jest formacja ludzka. Ma ona nauczyć bycia na wzór Chrystusa. Bowiem każdy kandydat "powinien starać się odtworzyć w sobie, w miarę możliwości, ludzką doskonałość jaśniejącą w Synu Bożym, który stał się człowiekiem" (Pastores dabo vobis, nr 43). Ma to nauczyć właściwej, pełnej miłości służby względem drugiego człowieka. Trzeba bowiem, aby każdy kapłan, który przez Boga powołany, wzięty z ludzi, nie stronił od nich, ale by całym sercem był przy drugim i poprzez swoją otwartość opartą na Chrystusie, pomagał mu odkryć Boga. Formacja ludzka ma jednocześnie przygotować do tego by kandydat do kapłaństwa jak i każdy inny człowiek w kontaktach interpersonalnych był kulturalny, dyskretny, uprzejmy, szczery w słowach i w intencjach jakie towarzyszą jego działaniom. Pomaga ona także nauczyć się zrozumienia, przebaczania oraz pocieszania tych, których ma wokół siebie.